Home

 

Idea przewodnia

 

Szkółka leśna : Cherry Hill (Leśna Szkółka) w Polsce rozpoczęła projekt, który uczy dzieci i ich nauczycieli zakładania i zarządzania szkółkami drzew i angażowania ich w ponowne zalesianie zdegradowanych obszarów pozabwionych zadrzewień. Główną ideą jest to, że dzieci uczęszczające do szkół leśnych  są pionierami w odnawianiu obszarów zdegradowanych. Naszym założeniem jest, aby ten wstępny projekt uruchomił zainteresowanie i zaangażowanie wśród innych szkół (przedszkoli) krzewiąc i kontynując tę ideę.

 

Co robimy?

 

Dzieci pomagają zakładać i prowadzić szkółki drzew i ponownie zalesiać wybrane tereny zdegradowane przez działalność człowieka i warunki atmosferyczne. Operacja przedszkole drzew obejmuje różne działania przez które dzieci i nauczyciele  zdobywają doświadczenie w : zbiorze i przygotowaniu nasion, wysiewie, sadzeniu, podlewaniu, pieleniu itp. Jesienią 2018 r. organizowany jest Obóz Zalesiania, w którym dziesiątki dzieci z organizacji partnerskich i pobliskich szkół posadzą pierwsze 1000 drzewek. Projekt o nazwie DZIECIĘCA INICJATYWA ZALESIENIA ma na celu edukowanie nauczycieli  i dzieci, w jaki sposób założyć szkółkę drzew, przewidując iż w wyniku tego działania powstaną kolejne predszkola drzew. Naszym zamiarem jest, aby ten wstępny projekt z zasadzeniem 1000 drzew stał się ziarnem większego ruchu, z wizją systematycznego angażowania przedszkoli i szkół w ponowne zalesianie  w Polsce i poza nią.

 

Czego wciąż potrzebujemy do realizacji projektu?

 

1000 sadzonek drzew leśnych do ponownego zalesiania w 2018 roku, których koszt z transportem wynosi około 900 EUR. Proszę kliknąć TUTAJ, aby wesprzeć nasz projekt.

 

Obserwuj nasze plany

 

Pierwsza część projektu trwa od czerwca do listopada 2018 r. i obejmuje leśne przedszkola w czterech (Wyszehradzkich) krajach, ale planuje się, że zostanie powiększona, aby inne szkoły w innych częściach regionu lub w UE również założyły szkółkę drzew i pomogły dzieciom posadzić coraz więcej drzew każdego roku. Do grudnia 2018 r. udostępniony zostanie krótki film i e-książeczka, która posłuży jako praktyczny podręcznik dotyczący zakładania szkółek drzew w szkołach i przedszkolach. Skontaktuj się z nami poprzez e-mail : noemanok@googlemail.com , jeśli chcesz zostać partnerem i wesprzeć nasz projekt.